Tradiční tanec Sega

Taneční rytmy Mauricia

Neodmyslitelnou součástí ostrova Mauricius je tradiční tanec s názvem Sega, který se vyvinul z rituální hudby Madagaskaru a Afriky a je hudebním vyjádřením mauricijského stylu života, plného radosti a štěstí.

  • Doprovodní píseň se obvykle zpívá v kreolštině - původním jazyce ostrova
  • Vychází z historie a života původních otroků, stala se nedílnou součástí místního folklóru

Technika tance Sega

Základem Segy je pravidelné pohupování do rytmu taktu tradičního nástroje Ravanne. Muž obvykle stojí v tanečním prostoru s rukama na bocích a čeká na dívku, která se směrem k němu pomalu vlní a mává barevným kapesníkem. Když se potkají, pokračují improvizací v pohupujícím tanci a snaží se přitom udržet rytmus se zvyšujícím se tempem doprovodní hudby. Tento tanec může být fyzicky velmi náročný, pokud se mu ale oddáte naplno, zanechá ve Vás i hluboký vnitřní, nejen fyzický zážitek.

Co vlastně Sega vyjadřuje?

Sega vypráví o radostech i smutcích místních rolníků a rybářů. Je nostalgickým dědictvím otroků i vesničanů a její tóny se dnes staly nedílnou součástí mauricijské zábavy a každodenního mauricijského života.

Obraťte se na nás

Karolína Nedvědová
specialista na Mauricius a Réunion

+420 773 779 905
+420 228 225 923
mauricius@ckgo2.cz

Kde na ostrově zažít tanec Sega

Ve většina hotelů v rámci svých animačních programů uvádí také představení tradičního tance Sega. Informujte se proto o přesném programu na recepci hotelu. Další možností jsou ve večerních hodinách také lepší restaurace nebo bary.